Käyttöehdot

Olet tervetullut käyttämään Pälkäneen Asuntotuotanto Oy-sivustoa (“Sivusto”) alla mainituin käyttöehdoin ja edellytyksin. 

Käyttöehdot

Avaamalla Sivuston ja käyttämällä sitä sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää Sivustoa.

Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:lla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ajoittain. Tämän sivuston tällaisten muutosten jälkeen jatkunut käyttö osoittaa, että olet hyväksynyt muutetut Käyttöehdot.

Sisällön paikkansapitävyys
Pälkäneen Asuntotuotanto Oy pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla, mutta ei anna mitään takuita Sivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä. 
Sivuston omistajalla on oikeus lisätä ja poistaa Sivuston aineistoa oman harkintansa mukaan ja siitä etukäteen ilmoittamatta.

Immateriaalioikeudet

Kaikki Sivuston sisällön tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet sekä tietokoneohjelmat ja kaikki HTML- ja muut koodit, jotka sisältyvät Sivustoon, säilyvät aina kiistattomasti Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:lla ja/tai niiden toimittajilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeus- ja muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten säännösten nojalla. 
Käyttäjillä ei ole oikeutta muokata, kopioida, levittää, välittää, esittää, edelleenvälittää, toisintaa, julkaista, lisensoida, hyödyntää kaupallisesti, käyttää johdannaisteosten luomiseen, siirtää tai myydä mitään aineistoa, joka ajoittain esiintyy Sivustolla, ilman etukäteen myönnettyä kirjallista lupaa.
Sivusto ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:lle, ellei toisin ole mainittu. Rajoittamatta edellä mainittua, yllä mainittujen aineistojen kopiointi toiselle palvelimelle tai sijaintipaikkaan julkaisua, toisintamista tai levittämistä varten on nimenomaisesti kielletty.
Kaikki Sivustolla esiintyvät tavaramerkit on merkitty joko ®-symbolilla tai ™-symbolilla. Kaikki tavaramerkit, jotka esiintyvät Sivustolla, joko kuuluvat Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:lle tai Pälkäneen Asuntotuotanto Oy on hankkinut luvan tavaramerkin haltijalta tavaramerkin käyttämiseen Sivustolla.
Mikäli haluat saada luvan käyttää jotain Sivustolla ajoittain esiintyvää tavaramerkkiä tai muuta materiaalia, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen info [at] talents [dot] fi (info[at]talents[dot]fi).

Sivuston sisällön kaupallisen käytön kielto
Sinulla on lupa käyttää Sivulla ajoittain esiintyvää aineistoa ainoastaan siten kuin Pälkäneen Asuntotuotanto Oy tai aineiston toimittajat ovat nimenomaisesti oikeuttaneet.
Tämä Sivusto on tarkoitettu tarjoamaan Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n palveluihin ja tuotteisiin liittyvää tietoa ja Sivusto on suunniteltu ainoastaan henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten.

Linkitys
Pälkäneen Asuntotuotanto Oy saattaa ajoittain sisällyttää Sivustoon linkkejä muihin sivustoihin tai lähteisiin, joita hoitavat muut tahot. Nämä linkit on annettu käyttäjien mukavuutta varten, eikä Pälkäneen Asuntotuotanto Oy ole vastuussa tällaisten ulkopuolisten sivustojen tai lähteiden saatavuudesta. Pälkäneen Asuntotuotanto Oy ei ota eikä hyväksy vastuuta tällaisten ulkopuolisten sivustojen sisällöstä, eikä Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:lla ole mitään vastuuta eikä valvontaa ulkopuolisten sivustojen hoitajien yksityisyydensuojaperiaatteita koskien.
Suosittelemme tarkastamaan näiden ulkopuolisten sivustojen käyttöehdot ja yksityisyydensuojaperiaatteet ennen sivustojen avaamista ja käyttämistä.

Vastuunrajoitus
Internet on luonteeltaan epäluotettava tiedotusväline. Sen vuoksi hyväksyt sen, että tämä Sivusto tarjotaan sellaisena kuin se on ja siten kuin se on saatavilla.
Pälkäneen Asuntotuotanto Oy pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että Sivusto toimii asianmukaisesti kaikkina aikoina, mutta Pälkäneen Asuntotuotanto Oy ei takaa, että tämä Sivusto tulee olemaan keskeytyksetön, oikea-aikainen, turvallinen tai virheetön, että virheet korjataan tai että tämä Sivusto tai palvelin, joka saattaa sen käytettäväksi, ovat vapaita tietokoneviruksista tai ohjelmavirheistä tai muista vioista.

Sovellettava laki
Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti.

Rekisterin vastuuhenkilö
Pälkäneen Asuntotuotanto Oy