Asuminen

Katso kaikki vapaat asunnot:

Vapaat asunnot

Hae asuntoa:

Tee vuokra-asuntohakemus

Kuvituskuva kirjat

Järjestysmääräykset

Yhteiset tilat

Ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21-07. Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.

Tupakointi on kielletty yhtiön asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä tiloissa, kuten rappukäytävissä ja saunatiloissa, sekä yhtiön hallitsemalla yhteisellä ulko-alueella rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä ja lasten leikkialueilla.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen tai muut vastaavat muutostyöt huoneiston ulkopuolelle on sallittu vain yhtiön luvalla.

Pesutuvan ja kuivaushuoneen käyttäjien on huomioitava, että pesutupa siistitään aina käytön jälkeen ja kuivaushuoneesta poistetaan kuivat pyykit välittömästi.

Talosaunassa kävijöiden tulee huuhdella lauteet ja peseytymistilat käytön jälkeen, pestä pesuastiat, sulkea vesihanat ja sammuttaa valot.

Kiinteistöissä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa viettää häiritsevää elämää. Erityisesti klo 22-07 on vältettävä melua.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle.
Huoneistoihin ei saa tehdä muutostöitä. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet.

Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

Muuttoilmoitus

Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta.
Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisen niille varaamille paikoille.

Tomuttaminen

Mattojen tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla klo 7-21 välisenä aikana.

Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

Pysäköinti

Pysäköintipaikat on tarkoitettu käytössä oleville ajoneuvoille.
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Ajoneuvojen tarpeeton joutokäynti on kielletty.

Autonlämmityspaikkojen haltijoiden on, kun lämmitin ei ole käytössä, poistettava lämmityspistokkeesta liitäntäjohto ja lukittava kansi.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella koirat on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä muita taloyhtiössä asioivia eivätkä liata rakennusta tai piha-aluetta.

Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Määräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen irtisanomisen/purkamisen.

Paras viihtyvyyden tae talossa on se, että jokainen asukas itse hyvät tavat muistaen asuu ja käyttäytyy niin kuin toivoo naapurinsa tekevän!